Go to Top

Chân giả dưới gối

Chân giả dưới gối là loại chân giả được chỉ định lắp ráp cho những trường hợp cắt cụt ngang xương chày hay còn gọi là xương ống quyển.

Mẫu chân số 1

Ổ mỏn cụt được làm từ nhựa tổng hợp
Phần lót mền được đúc từ tấm Pelining
Ống xương và đầu nối ống xương bằng hợp kim nhôm
bàn chân không có khớp (còn gọi là bàn chân SACH)
Vỏ bọc thẩm mỹ


Mẫu chân số 2

Ổ mỏn cụt được làm từ nhựa tổng hợp
Phần lót mền được đúc từ tấm Pelining
Ống xương và đầu nối ống xương bằng hợp kim nhôm
bàn chân có khớp mắt cá
Vỏ bọc thẩm mỹ

Mẫu chân số 3

Ổ mỏn cụt được làm từ nhựa tổng hợp
Phần lót mền được đúc từ tấm Pelining
Ống xương và đầu nối ống xương bằng hợp kim nhôm
bàn chân có khớp mắt cá
Vỏ bọc thẩm mỹ

Mẫu chân số 4

Ổ mỏn cụt được làm từ nhựa tổng hợp
Phần lót mền được đúc từ tấm Pelining
Ống xương và đầu nối ống xương bằng hợp kim nhôm
bàn chân cacbon
Vỏ bọc thẩm mỹ