Go to Top

Chân giả trên gối

Chân giả trên gối

Chân giả trên gối là loại chân giả được chỉ định lắp ráp cho những trường hợp cắt cụt ngang xương đùi.

Xem thêm

Chân giả dưới gối

Chân giả dưới gối

Chân giả dưới gối là loại chân giả được chỉ định lắp ráp cho những trường hợp cắt cụt ngang xương chày hay còn gọi là xương ống quyển.

Xem thêm

Chân giả tháo khớp gối

Chân giả tháo khớp gối

Chân giả tháo khớp gối là loại chân giả được chỉ định lắp ráp cho những trường hợp cắt cụt từ khe khớp gối trở xuống.

Xem thêm

Chân giả tháo khớp háng

Chân giả tháo khớp háng

Chân giả tháo khớp háng là loại chân giả được chỉ định lắp ráp cho những trường hợp cắt bỏ toàn bộ phần chi dưới qua khe khớp háng.

Xem thêm